Demonstrasjonsanlegg for 3D-printing av titan i Ringerike

Demonstrasjonsanlegg med to maskiner for 3D-printing av titan hos Norsk Titanium i Ringerike

Prosjekteier

Norsk Titanium AS

Fra venstre: Komponent rett fra printeren; Komponenten delvis maskinert; Ferdigmaskinert. En slik del vil til vanlig bli produsert basert på en plate som er minst like tykk som den høyeste delen av komponenten. Majoriteten av materialet (75–90 prosent) vil da være overflødig og må maskineres bort, noe som gir høyt forbruk av både råstoff og energi. Foto: Norsk Titanium.

Komponent fra printer og ferdig.

Anlegget på Eggemoen.

Teknologileverandører

 • Norsk Titanium
 • Tronrud Engineering
 • SBI

Teknologisk innovasjon

 • Redusert bruk av titan og behov for maskinering
 • Mål om at piloten skal bli den første kommersielle 3D-printeren for store, komplekse komponenter i titan
 • Muliggjør lokal produksjon med få prosesstrinn, samt lavere energibruk gjennom mindre svinn
 • Flere patenter knyttet til konseptet

Kompetanseutvikling

 • Spredning av kompetanse internt i selskapet
 • Et av målene med prosjektet er å etablere arena for spredning av erfaring og kunnskap, samt opplæring for fremtidige kommersielle produksjonsenheter
 • Videreutvikle maskiner og software til nye generasjoner maskiner og mer effektiv produksjon

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i kommersiell skala i Norge og globalt
 • Flere års testproduksjon og utvikling av prototype- og pilotmaskiner
 • Produksjon av komponenter for kvalifisering av teknologien mot luftfart
 • Bygd totalt 4 maskiner av denne generasjonen

Videre utvikling og videre spredning

 • Dette anlegget vil være grunnlag for bygging av flere produksjonsenheter
 • Svært aktuelt for flyindustrien, som er i stor vekst
 • Kan etter hvert være aktuelt for bilindustrien, forsvar, olje/gass, marint, andre områder
 • Potensiale for økt bruk av titan i nye områder når kostnaden ved produksjon av titankomponenter reduseres
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering