CIGS solcelleanlegg med nytt montasjesystem tilpasset norske værforhold i Nes kommune

Solcelletak med bruk av ny teknologi. Norges første CIGS solcelleanlegg med nytt montasjesystem tilpasset norske værforhold. Montert automatiske brannbrytere

Prosjekteier

Hans Arild Grøndahl

Foran driftsbygningen. Her ser du det meste av taket dekket med solceller. Fra venstre: Karl Andreassen, Hans Arild Grøndahl.

På loftet – brannbrytere som ved brann kutter strømproduksjon på taket. Bryteren sitter på veggen ute ved inngangsdøren og skal brukes av brannvesen om det blir brann. Personen på bildet er Karl Andreassen, Green Energy AS.

Det er tretten konvertere i kontrollrommet. Her diskuterer Hans Arild Grøndahl konvertere med Karl Andreassen i Green Energy AS.

Teknologileverandører

 • SolarFrontier
 • Santon
 • Mul10metal

Teknologisk innovasjon

 • CIGS teknologien nytt i Norge
 • Nytt montasjesystem

Kompetanseutvikling

 • Erfaringsdata fra prosjektet avgjør spredning, spesielt vurdering av ny CIGS teknologi med nytt montasjesystem i forhold til vanlige krystallinske solceller
 • IFE Kjeller skal bruke anlegget til forskning
 • Informasjonsmøte med Øvre Romerike brann og redning og Gjensidige forsikring

Realisert spredning av teknologi

 • Første nasjonale installasjon av ny CIGS teknologi

Videre utvikling og videre spredning

 • Nasjonal interesse i solcellebransjen og blant potensielle kjøpere
 • Potensiale internasjonalt for steder med nordisk klima, som kan gi økt produksjon av fornybar kraft og reduserte klimagassutslipp