Bygging av nytt transportfartøy for fisk

Hybridisering og energieffektivisering av nybygg transportfartøy for fersk fisk

Prosjekteier

Hav Line Vessel AS

Wärtsilä Ship Design Norway AS

Teknologileverandører

  • Wärtsilä

Teknologisk innovasjon

  • Banebrytende hybridløsning for sjømatnæringen
  • Ny og energioptimalisert motor

Kompetanseutvikling

  • Prosjekteier har en betydelig miljøprofil og ønsker å fremme innovasjon i næringen
  • Hav Line vil distribuere informasjon og erfaringer fra prosjektet gjennom egen nettside, og legge til rette for at teknologien blir en merkevare i bransjen
  • Det vil bli skrevet artikler i fagtidsskrifter om båtens tekniske aspekter

Realisert spredning av teknologi

  • Første gangs implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Potensiale for spredning av teknologi til andre fartøyer både nasjonalt og globalt
  • Teknologien er overførbar til andre typer båter innenfor næringen
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp