Bygging av ny plug-in hybrid fiskebåt

I forbindelse med byggingen av den nye fiskebåten er det installert tekniske løsninger og utstyr for gjennomføring av følgende energi- og klimatiltak: • Plugg-in hybrid fremdriftsanlegg • Varmegjenvinning Det er installert et batteri-hybrid fremdriftsanlegg bestående av to dieselaggregat og et «state of the art» batterisystem. Fremdriftsanlegget er konstruert slik at det er mulig å operere fartøyet kun på batteri ved lav last f.eks. under et typisk garntrekk. Det er også mulig å lade batteriene igjen fra dieselmotorene i løpet av ca. 30 minutter. Dette kan f.eks. skje i løpet av et typisk garnsett. Det er også mulig å lade batteriene med landstrøm. Systemet er levert med et eget Battery Management System (BMS) som bl.a. overvåker batterienes ladegrad (SoC) og kan starte dieselaggregatene automatisk ved behov for ladding. Elmarine AS har vært leverandør av fremdriftsanlegget. Batterisystemet er på 270 kWh og er levert av Corvus Energy. Det er i tillegg installert en løsning for oppvarming ved hjelp av varmegjenvinning fra kjølevannet fra generatorene. Løsningen består av en 1500L varmtvannstank som er plassert i maskinrommet. Kjølerør fra generatorene ledes gjennom denne tanken og vannet oppvarmes ved varmeveksling med kjølevannet til generatorene.

Prosjekteier

Hans Angelsen og Sønner AS

Teknologileverandører

 • Elmarin AS
 • Marin Design AS Verft
 • Moen Marin AS
 • Elmarin AS
 • Marin Design AS Verft
 • Moen Marin AS

Teknologisk innovasjon

 • Installasjon av batterihybrid fremdriftsanlegg
 • Installasjon av anlegg for varmegjenvinning fra kjølevann
 • Installasjon av batterihybrid fremdriftsanlegg
 • Installasjon av anlegg for varmegjenvinning fra kjølevann

Kompetanseutvikling

 • Rederi og mannskap får ny erfaring med dette fremdriftssystemet.
 • Læring om samspill mellom dieselmotorer, elektromotorer og batteri
 • Rederi og mannskap får ny erfaring med dette fremdriftssystemet.
 • Læring om samspill mellom dieselmotorer, elektromotorer og batteri

Realisert spredning av teknologi

 • Implementering av teknologien på fiskebåt av aktuell størrelse globalt
 • Implementering av teknologien på fiskebåt av aktuell størrelse globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Kystfiskeflåten er stor med tilsvarende stort markedspotensiale
 • Prosjektet er et viktig demonstrasjonsprosjekt for hele fiskerisegmentet
 • Kystfiskeflåten er stor med tilsvarende stort markedspotensiale
 • Prosjektet er et viktig demonstrasjonsprosjekt for hele fiskerisegmentet