Buskerud Storsenter - Pilot for ny energiplattform

Citycon tar initiativet til å utvikle en ny og innovativ løsning som kan bidra til at energi- og miljøbelastningen fra bygnings-sektoren reduseres. Ideen er å utvikle en smart og overordnet energiplattform som skal optimalisere styring, energibruk og effekt på Citycon sin portefølje av kjøpesentre. Buskerud Storsenter er pilot. Energiplattformen skal samle inn data fra separate systemer for å gi ny kunnskap for å redusere energi- og effektbruken. Gjennom kunstig intelligens skal energiplattformen forutsi hvordan tekniske anlegg på senteret bør styres i fremtiden for å optimalisere drift og minimalisere miljøbelastningen. Et enhetlig overordnet system vil gjøre det lettere å overvåke, sammenlikne drift og optimalisere på tvers av bygg. Citycon Buskerud Eiendom AS eier og driver utleie av Buskerud Storsenter som ligger i Nedre Eiker kommune. Storsenteret er et av Buskeruds største kjøpesentre og har et bredt utvalg av butikker og bransjer. Det er over 145 000 innbyggere innenfor primært markedsområde og nærmere 80 000 i sekundært, som bidrar til at senteret med 30 606 m2, 1 800 parkeringsplasser og 57 butikker, er nest størst i regionen.

Prosjekteier

Citycon Buskerud Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Magne Eriksen
 • Magnus Østbye
 • Stig Ottesen
 • Joakim Sveli

Teknologisk innovasjon

 • Prediksjoner og styrings-plan for fremtidig regulering av bygg
 • Energireduksjon som følge av ytterligere mulighet for optimalisering
 • Effektutjevning/ reduksjon som følge av prediksjoner om endring av behov

Kompetanseutvikling

 • I tillegg til å etterstrebe suksess ved gjennomføring av et slikt prosjekt ønskes det å involvere parter fra ulike fagmiljø for kompetansespredning.
 • Etablere et dashboard for publikums i senterets fellesareal, basert på informasjon fra systemet.

Realisert spredning av teknologi

 • Søker er ikke kjent med tilsvarende løsning for energiplattform i byggebransjen. Spesielt ikke med et porteføljeperspektiv. Men er klar over aktører som har/ utreder system for håndtering av enklektfunksjoner lokalt med tilsvarende funksjoner.

Videre utvikling og videre spredning

 • Utover den lokale eiendommen, kan det tenkes når porteføljen av installasjoner blir solid nok, etableres en åpen database med statistikk og prognoser for det «gjennomsnittlige» bygg innen en kategori hvor det kan høstes erfaringer og driftsstrategier.
 • Løsningens potensiale ansees til å være gjeldene for alle yrkes og næringsbygg som har behov for et sentralt styringssystem for optimalisering og sikring av riktig energi- og effektbelastning. Det er stort potensial ved å kunne visualisere helhet og sammenheng, og benytte dette videre til å utnytte og regulere drift basert på prediksjoner.