Batteridrevet servicefartøy for Offshore Vind

Utvikling av teknisk løsning for framtidig fullelektrisk drift av SOV støttefartøyer for offshore vindmølleprosjekter

Prosjekteier

Johannes Østensjø DY AS

Teknologileverandører

  • Siemens Trondheim

Teknologisk innovasjon

  • Teknisk løsning med redusert energiforbruk og utslipp sog samtidig økt sikkerhet
  • Teknisk løsning tilpasset fremtidig full elektrifisering med stor batteripakke og offshore ladning

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet tar teknologien med variabelt turtall et steg videre, og viser at redusert installert effekt ikke går på bekostning av operasjonalitet eller sikkerhet
  • Prosjektet bidrar til å utvikle nytt design for framtidige fartøy

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av denne typen teknologi

Videre utvikling og videre spredning

  • Den tekniske løsning i dette prosjektet vil være svært aktuell for alle skip som har DP-operasjoner
  • Spredningspotensialet for SOV fartøyer alene antas å omfatte opp mot 50 skip
  • Prosjektet vurderes som å være svært viktig som døråpner for å finne løsninger som tar oss nærmere lav - og nullutslipp for store, energikrevende fartøy
  • Løsningen vil legge til rette for mulighet for nullutslipp ved bruk av batteri og H2 i kombinasjon, på denne måten er spredningspotensialet stort, også utenfor vindservicemarkedet