Satser på nullutslippsseilas Bergen - Kirkenes

I mars 2018 vant Havila Kystruten anbudet for å drifte fire fartøy på kystruten. Disse kystruteskipene skal bruke både LNG og batterier, og rederiet har en offensiv ambisjon om at skipene på sikt skal bli de første nullutslippsfartøyene i sitt segment.

For at en nullutslippsseilas fra Bergen til Kirkenes en gang skal bli oppnåelig, er det helt avgjørende at fartøyene blir så energieffektive som mulig, og at så mye som mulig av energien som forbrukes både gjenvinnes og utnyttes på nytt. Enova har tildelt nesten 88 millioner kroner i støtte til disse innovative skipene, slik at energibruken effektiviseres ytterligere og utnyttes bedre enn på noen andre sammenlignbare skip.

Hvorfor støtter Enova denne type prosjekter?

Målsettingen om et lavutslippssamfunn i 2050 innebærer at utslippene fra sjøtransporten må krype ned mot null. Teknologiutvikling i maritim transport representerer dessuten gode muligheter for verdiskaping for Norge. Her er hele den maritime verdikjeden er representert, inkludert rederier, verft og utstyrsleverandører. Vi er derfor i en unik posisjon for å påvirke teknologiutviklingen globalt og på sikt endre markedet for nullutslippsfartøy. Dette er en gyllen mulighet til å skape betydelige verdier for Norge for å tilby løsningene verden trenger.