Ledige stillinger

Enova investerer årlig 2–4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet er Enova pådriver for den nødvendige utviklingen som gir reduserte klimagassutslipp, mer teknologiutvikling og styrket forsyningssikkerhet. Enova er eid av Olje- og energidepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Aktuelle utlysninger

Senior markedsrådgiver

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og bidrar årlig med 2-4 milliarder kroner slik at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i norsk næringsliv og offentlig sektor. Selskapet er eid av Olje- og energidepartementet, har 80 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim.

Til vår markedsavdeling søker vi senior markedsrådgiver – Transport

Vil du jobbe tett med offensive aktører i transportbransjen? Vil du være del av et team med engasjerte markedsrådgivere som sammen skal bidra til å bringe transportsektoren over i lavutslippssamfunnet?

Rolle og oppgaver

Som markedsrådgiver skal du blant annet:

  • analysere markedet og vurdere hvor Enova bør prioritere innsatsen
  • behandle søknader
  • møte virksomheter og inspirere dem til å investere i energi- og klimaløsninger
  • ha dialog om investeringscase med virksomheter som vurderer å søke om støtte

I arbeidet må du kunne ha et overblikk over transportsektoren og vurdere hvilke prosjekter som vil bidra til å ta sektoren til lavutslippssamfunnet. Du må være i stand til å forstå virksomhetenes forretningsmuligheter og analysere lønnsomheten og den strategiske verdien i en investering. I dialogen med markedet må du kunne balansere engasjement og nysgjerrighet for spennende prosjekter med den grundigheten og ansvarligheten som følger av å forvalte offentlige midler. 

Hvem er du?

Du har:

  • Høyere relevant utdanning på masternivå, med fagkombinasjon som inkluderer økonomi, finans og/ eller forretningsutvikling.
  • Transport- og/eller klimafaglig kompetanse eller erfaring
  • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring
  • God skriftlig og muntlig formuleringsevne 

Du ønsker å nå mål i felleskap med andre og har en tillitsskapende og løsningsorientert tilnærming. Du kan identifisere deg med våre verdier markedsnær, modig, grundig og lærende.

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere. Arbeidsoppgavene er faglig utfordrende og vil gi innsikt i og kompetanse om en framtidsrettet bransje.

Søknadsfrist: 23.11.2017

Søk her

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

Stillingen inngår i området Transport, fjernvarme og anlegg i Enovas markedsavdeling, og rapporterer til markedssjef transport.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Ole Aksel Sivertsen, markedssjef transport (tlf. 976 74 124), eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor (tlf. 977 31 680).

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

Forretningsutvikler transport

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og bidrar årlig med 2-4 milliarder kroner slik at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i norsk næringsliv og offentlig sektor. Selskapet er eid av Olje- og energidepartementet, har 80 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim.

Til vår utviklingsavdeling søker vi forretningsutvikler - Transport

Har du tanker om hvordan transportbransjen bør tas i retning av lavutslippssamfunnet?

Vil du være med å utvikle og operasjonalisere Enovas transportstrategi? Vil du bli en pådriver for gode energi- og klimatiltak?

Rolle og oppgaver

Vi søker ansvarlig for Enovas transportsatsing. Stillingen er en unik mulighet til å bli en del av et av Norges viktigste virkemidler for å nå landets klimaforpliktelser. Du vil få ansvaret for utvikling og oppfølging av Enovas transportvirksomhet, der du blir sentral i den videre utviklingen av Enovas tilbud, strategier og forretningsutvikling innen både maritim sektor og landbasert transport.

Som ansvarlig for Enovas transportsatsing får du ansvar for utvikle og operasjonalisere strategier som bidrar til å bringe transportsektoren over i lavutslippssamfunnet. Du vil få en nøkkelrolle i å utvikle virkemidler samt å følge opp og dele kunnskap fra prosjekter som har mottatt støtte.

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere. Arbeidsoppgavene er faglig utfordrende, og vil gi innsikt i og kompetanse om en framtidsrettet bransje.

Hvem er du?

Du er strategisk anlagt og initiativrik, har gjennomføringskraft og gode kommunikasjonsegenskaper, og du trives i skjæringspunktet mellom politikk, marked og fagmiljøer. 

Du har sterk interesse for transport og energi- og klimapolitikk. Som person er du nysgjerrig og engasjert, og trives med å ta ansvar. Du kan identifisere deg med våre verdier markedsnær, modig, grundig og lærende.

Kanskje har du også erfaring fra forretningsutvikling, beslutningsprosesser, offentlig virkemiddelforvaltning eller annet strategisk arbeid innen transportsektoren?

Du har høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå.

Søknadsfrist: 23.11.2017

Søk her

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

Stillingen inngår i området Industri og transport i Enovas utviklingsavdeling, og rapporterer til utviklingssjef.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med utviklingssjef Rune Holmen i Enova (tlf. 926 40 927), eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor (tlf. 977 31 680).

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.