Tid: Tirsdag 21. august 2018 kl. 10.00–ca. 13.00

Sted: Radisson Blu Oslo Airport (gangavstand fra terminalen, ta til høyre når du kommer ut)


Sjette utlysningsrunde for støtte til landstrømanlegg ble kunngjort 26. juni. Utlysingen er åpen for havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg. Mer informasjon om utlysningen finner du her.

I forbindelse med utlysningen inviterer Enova til et åpent informasjonsmøte for aktører som vurderer å sende inn søknad. Møtet er også åpent for aktører som bidrar inn i søknadsprosessen, f.eks. leverandører og konsulenter/rådgivere. 

På møtet vil det bli en gjennomgang av utlysningen og det vil bli anledning til å stille spørsmål i plenum. Alle presentasjoner samt spørsmål og svar vil legges ut på våre nettsider i etterkant av møtet. Deltakelsen er gratis.

Påmeldingsfristen er utløpt.

Minner også om at spørsmål til utlysningen kan sendes til landstrom@enova.no. Alle spørsmål og svar, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere vil fortløpende offentliggjøres.