Tid: Torsdag 08. februar kl. 10.00 - ca. 13.00

Sted: Radisson Blu Oslo Airport (gangavstand fra terminalen, ta til høyre når du kommer ut)


Femte utlysningsrunde for støtte til landstrømanlegg ble kunngjort 11. januar . Utlysingen er åpen for havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg. Mer informasjon om utlysningen finner du her.

I forbindelse med utlysningen inviterer Enova til et åpent informasjonsmøte for aktører som vurderer å sende inn søknad. Møtet er også åpent for aktører som bidrar inn i søknadsprosessen, f.eks. leverandører og konsulenter/rådgivere. 

På møtet vil det bli en gjennomgang av utlysningen og det vil bli anledning til å stille spørsmål i plenum. Alle presentasjoner samt spørsmål og svar vil legges ut på her i etterkant av møtet. Deltakelsen er gratis.

Frist for å melde seg er torsdag 1. februar. 

Minner også om at spørsmål til utlysningen kan sendes til landstrom@enova.no. Alle spørsmål og svar, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere vil fortløpende offentliggjøres.

Påmelding informasjonsmøte landstrøm 8. februar 2018

Gruppe