"Vi har kraften til å skape endring", er hovedbudskapet fra Industri 2018. Omstillingen og endringene mot lavutslippssamfunnet er gjennomgangstema.

Du finner detaljert program for arrangementet på https://www.norskindustri.no/k...

Her kan du også melde deg på

Publisert 6/22/2018