Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), Oslo Kommune og Nelfo inviterer med dette til lansering av en veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser.

DNV GL har, på vegne av nevnte organisasjoner, utarbeidet en veileder for tilrettelegging for bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser. Veilederen skal bidra til å redusere utslippene på byggeplasser ved å fasilitere økt bruk av effektive energiløsninger basert på elektrisitet, fjernvarme og andre ikke-fossile løsninger. Den skal også bidra til økt bruk av energieffektiviserende tiltak.

Veilederen er utformet som en sjekkliste. Denne belyser hva som kreves for å legge til rette for bruk av fossilfrie og utslippsfrie oppvarmingsløsninger, anleggsmaskiner og utstyr på byggeplasser

Agenda

Selve lanseringen starter 08.00.

Det serveres frokost fra 07.45.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. 

Frist for påmelding er 4. juni - og melde deg på gjør du her: https://event.nho.no/skjema/?e...


Publisert 6/4/2018