Søk
LOGG INN

Årsrapport 2016

Her kan du laste ned Enovas årsrapport for 2016 og se utvalgte høydepunkter fra Enovas aktiviteter og resultater i året som gikk.

Publisert 3/3/2017

Last ned årsrapporten

Veien til lavutslippssamfunnet er lang og kronglete, og krever en bred omstilling innenfor alle sektorer i det norske samfunnet. Enova er utpekt som et sentralt virkemiddel for denne omstillingen. I årsrapporten vår kan du lese om Enovas aktivitet i de ulike bransjene, og se hvilke prosjekter vi støttet i 2016 for å ta oss i retning lavutslippssamfunnet.

I 2016 hadde vi gleden av å investere totalt 2,3 milliarder kroner i energi- og klimaprosjekter i næringsliv, offentlig sektor og husholdningene. Vi har vedtatt støtte til 1008 prosjekter i næringslivet og offentlig sektor, og 6488 tilskudd har blitt utbetalt til private husholdninger gjennom Enovatilskuddet.
Det er fantastisk å se at næringslivet og andre aktører tar på seg risiko og investerer tungt i prosjekter som også er bra for samfunnet.

- adm.dir. Nils Kristian Nakstad -

Enovas investeringer i 2016 vil bidra til et energiresultat på 3821 GWh

Selv om Norge står for en liten andel av klimagassutslippene, kan vi likevel ha stor betydning i den globale klimainnsatsen. På flere områder har Norge unik og verdifull kompetanse til å utvikle energi- og klimateknologi som kan komme hele verden til gode. I 2016 fikk totalt 80 teknologiprosjekter støtte av Enova. Samlet utgjorde dette 515 millioner kroner.

Enova jobber for mer effektiv og fleksibel bruk av energi. Gjennom 2016 støttet Enova energieffektiviseringsprosjekter med 3 053 GWh i energiresultat. Dette tilsvarer mer enn det samlede elektrisitetsforbruket til alle husholdninger i Sør-Trøndelag. 

Enova støtter prosjekter for å redusere klimagassutslipp i transportsektoren. Transportprosjektene som fikk tilsagn i 2016 gir til sammen gir 176 000 tonn CO2-ekvivalenter i årlige reduserte klimagassutslipp. Dette tilsvarer utslippene fra om lag 2 750 personbiler – det vil si en bilkortesje på 14 kilometer – som hver dag kjører tur/retur Oslo–Trondheim.

Adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova om resultatene for 2016, og om den minst like viktige veien framover.

Last ned årsrapporten