Sverker Åkerblom

Direktor and Portfolio Manager, BlackRock

Sverker Åkerblom er direktør og porteføljeforvalter i BlackRocks Global Renewable Power-plattform, som for tiden forvalter nærmere 5 milliarder dollar i mer enn 250 vind- og solenergiprosjekter på 4 kontinenter. 
Sverker er ansvarlig for opprinnelse, gjennomføring og styring av investeringsmuligheter innen fornybar energi i Europa.

Sverker kom til BlackRock i 2011 og er grunnlegger av BlackRock Renewable Power og BlackRock Infrastructure-plattformene. 
Sverker opprettet også Renewable Income-plattformen sammen med andre ledende medlemmer av teamet.

Sverker har oppnådd en MSc-grad i regnskap og økonomistyring fra Handelshøyskolen i Stockholm i 2007.