Ola Elvestuen

Statsråd Klima- og miljødepartementet

Ola Elvestuen ble første gang valgt inn i Oslo bystyre i 2003, og var leder av byutviklingskomiteen fra 2003-2011. I 2011-2013 var han byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Elvestuen var leder av Oslo Venstre fra 2000-2007 og har vært nestleder i Venstre siden 2008. I 2013 ble han valgt inn på Stortinget for Oslo, og gjenvalgt i 2017. Han har vært leder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget siden 2013. Ola Elvestuen er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagene sosialantropologi, statsvitenskap og historie. Han har et påbegynt hovedfag i historie og har gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole.