Isak Oksvold

Direktør miljø og innovasjon, Aspelin Ramm Eiendom