Harald Nikolaisen

Administrerende direktør, Statsbygg