Søk
LOGG INN

Foredragsholdere

Mariana Mazzucato

Professor in economy, University College London

Håkon Haugli

Administrerende direktør, Abelia

Cilia Holmes Indahl

CEO, Nordic Impact

Silvija Seres

Bedriftsrådgiver og teknologiinvestor

Nils Kristian Nakstad

Administerende direktør, Enova SF

Helen Clarkson

Chief Executive Officer, The Climate Group

Ragnar Torvik

Professor i samfunnsøkonomi, NTNU

Siri Kalvig

Administrerende direktør, Nysnø Klimainvesteringer AS

Sverker Åkerblom

Direktor and Portfolio Manager, BlackRock

Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef, Statkraft

Jan Christian Vestre

Daglig leder, Vestre

Tom Nysted

Konsernsjef, Agder Energi AS

Ola Elvestuen

Statsråd Klima- og miljødepartementet

Per Sævik

Konsernsjef, Havila Holding

Kristina Alnes

Seniorrådgiver innen klimafinans hos CICERO

Øyvind Leistad

Markedsdirektør, Enova

Ståle Kvernrød

Seniorrådgiver, Enova

Anne Marie Abelgaard

Seniorrådgiver, Enova

Marit Sandbakk

Seniorrådgiver, Enova

Anna Barnwell

Markedssjef bygg og bolig, Enova

Rune Røkke

Finansfaglig ansvarlig, Enova

Anders Solem

Seniorrådgiver, Enova

Ingrid Aune

Seniorrådgiver, Enova

Victoria Fearnley Landmark

Daglig leder, ENFO

Morten Sjaamo

Prosjektleder Smart Nett, Ringeriks-Kraft Nett

Hans Joachim Motzfeldt

Samfunnskontakt & Seniorrådgiver, ROCKWOOL

Heidi Sørensen

Direktør, Klimaetaten Oslo kommune

Ove Flataker

Direktør, Reguleringsmyndigheten for energi NVE

Tor Krog

Head of Strategy and Business Development, Siemens Energy Management

Kathrine Omnia Strøm

Utviklingssjef bærekraftig byutvikling, COWI

Mårten Görnerup

VD, HYBRIT Development

Gunnar Hernborg

Prosjektdirektør, GCRieber

Harald Nikolaisen

Administrerende direktør, Statsbygg

Christian Eriksen

Seniorrådgiver, Bellona

Trine Berntzen

Sjefsingeniør, Miljødirektoratet

Tor Arne Borge

Administrerende direktør, Kystrederierne

Lars Erik Marcussen

Befraktningsleder, Heidelberg Cement

Are Gråthen

Managing Director Norway, Samskip

Anders Karlsson-Drangsholt

Seniorrådgiver havbruk, Bellona

Arild Rød

Fagsjef maritim, Sjømat Norge

Tor Anders Elvegård

Direktør, Nordlaks Oppdrett

Snorre Skeie

Direktør Nettverk, Circle K

Benjamin Myklebust Rød

Daglig leder, Vestfold klima- og energiforum

Siri Torgersen Ravndal

Leder Smarte nett, Lyse

Kai Just Olsen

Logistikksjef, ASKO NORGE

Arild Myrvoll

CEO, Havila Kystruten

Thomas Larsen

VP port to port, Hurtigruten

Johnny Breivik

Havnedirektør, Bergen Havn

Thor André Berg

Daglig leder, Bergen Landstrøm

Marius Gjerset

Teknologiansvarlig, ZERO

Ben Powell

Head of Climate & Sustainable Finance, SEB

Agathe Schjetlein

Bærekraftdirektør, Finans Norge

Stein Lillebo

Prosjektleder, Hurtigruten

Tor Anders Elvegård

Direktør Nordlaks Oppdrett AS

Isak Oksvold

Direktør miljø og innovasjon, Aspelin Ramm Eiendom

Nils Magne Fjereide

CEO Misje Rederi AS og styreleder gruppe short sea Norges Rederiforbund

Kåre-Bjarte Bjelland

Direktør Strategisk utvikling, Eramet Norway

Christian Gårdsmoen

Daglig leder, Prform Retail

Simen Malmin

Teknologi og Innovasjon, Veni

Jon Karlsen

Administrerende direktør, Saint-Gobain GLAVA

Tor Hodne

CEO, Viking Heat Engines

Pål Bråthen

CEO, Tocircle Industries

Stefano Vittor

Administrerende direktør, Olvondo Technology

Rob Emrich

Director of Sales and Market Development, ElectraTherm

Thina Saltvedt

Ph.D. Senior Advisor Group Sustainable Finance, Nordea

Bjørn Naustvik

Arbeidende styreleder, Effektiv Energi

Marte Paus Vadem

Prosjektleder, WSP Norge

Navn kommer

Anita Foshaug

Prosjektleder, Troms Kraft Nett

Bjørn Tore Orvik

Yara Birkeland

Peter Due

Yara Birkeland