Støtte til infrastruktur

Landstrøm til skip i norske havner

Vurderer du å investere i utbygging av landstrøm? Enova er nå ute med en ny konkurranse for støtte til å redusere utslipp fra skip ved kai. Frist for å søke støtte på denne utlysningen er 20. september kl. 15:00.

Presentasjoner fra informasjonsmøtet onsdag 30. august 2017 kan du finne her

Alle spørsmål og svar til utlysningen, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere, blir offentliggjort her. Utlysningsteksten vil ikke bli endret fram til søknadstidspunktet, men både utdyping av og eventuelle endringer i utlysningsteksten vil framkomme gjennom spørsmål og svar og være en del av utlysningen. Frist for å sende inn spørsmål har nå gått ut.  

Offentliggjøring av tilsagn fra tredje utlysningsrunde

Vi mottok 30 søknader i forrige konkurranse som hadde søknadsfrist 31. mars. 20 prosjekter fikk støtte. Du kan lese mer om de som fikk støtte i pressemeldingen

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir støtte til å etablere landstrømanlegg i norske havner. Les utlysningsteksten for å sjekke om du kan få støtte. 

Hvem kan få støtte?

Vi søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og drives i minst 3 år. 

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkeren må være registrert i norsk foretaksregister. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtte kan utgjøre inntil 75 prosent av godkjente prosjektkostnader

Frister og tidsplan

Søknadsfristen er 20. september 2017 kl. 1500. Enova planlegger å gi tilsagn innen utgangen av 2017. 

Alle spørsmål og svar til utlysningen, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere, blir offentliggjort. Utlysningsteksten vil ikke bli endret fram til søknadstidspunktet, men både utdyping av og eventuelle endringer i utlysningsteksten vil framkomme gjennom spørsmål og svar og være en del av utlysningen. Frist for å sende inn spørsmål har nå gått ut. 

Om du ønsker å få tilsendt varsling per e-post når det legges ut ny informasjon om utlysningen, kan du melde din interesse ved å sende e-post til landstrom@enova.no

Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at fartøy bygges eller tilpasses slik at de er tilrettelagt for tilkobling. For å oppnå dette, tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.  

​Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Vær oppmerksom på at alle obligatoriske vedlegg må legges ved i søknaden. 

Vi gjør oppmerksom på at utlysningsteksten ikke vil bli endret fram til søknadstidspunktet, men at både utdyping av og evt. endringer i utlysningsteksten vil framkomme gjennom spørsmål og svar, og være en del av utlysningen.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess