Ny teknologi i transport

Fortsatt finnes ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet. Vi er avhengig av at flere nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene kommer ut på markedet. Innovasjon av ny energi- og klimateknologi må skje både raskere og i større monn enn i dag.

Dette teknologiløftet er mulig, men vi har sett at det er behov for en større verktøykasse for å dyrke fram mer norsk teknologi som kan ta Norge og verden til lavutslippssamfunnet. Derfor har Enova lansert flere nye støtteprogrammer.

Aktuelle støtteprogram