Fremtidens transportsektor er uten utslipp

Transport står for en tredel av klimagassutslippene i Norge og transportbehovet øker for hvert år. I lavutslippssamfunnet må utslippene fra transportsektoren ned til så godt som null.

Det er en lang vei dit. Samtidig ønsker vi ikke å begrense mulighetene vi har til å forflytte oss selv og varene vi kjøper og selger.

Hvordan løser vi denne ligningen?

Hvis det i framtiden fortsatt skal være rom for dagens muligheter til mobilitet, må vi for alvor gjøre noe med energibruk og klimagassutslipp fra transportmidlene. Derfor hjelper Enova transportbedrifter innen både landtransport og sjøtransport med å gjennomføre gode energi- og klimatiltak. 

Dette kutter også driftskostnadene deres, og gjør dem mer konkurransedyktige i møte med en framtid med stadig strengere miljøkrav fra både myndigheter og kunder. 

Aktuelle støtteprogram