Utfasing av støtteprogram for energiledelse

Støtteprogrammet “Energiledelse for transport, industri og anlegg” avvikles den 20. desember 2018.

At støtteprogrammet utgår, gir noen føringer for bedrifter som ønsker å benytte seg av tilbudet før avviklingsdatoen: 

  • En fullstendig søknad med god forankring i bedriften det søkes for, må være innsendt før fristen som er satt. 
  • Prosjektet det søkes støtte for, må ferdigstilles innen 12 måneder fra vedtaksdato om støtte, og senest innen utgangen av januar 2020. 

Aktivitet har økt 

Gjennom støtteprogrammet har Enova fra 2012 bidratt til å øke aktiviteten hos energirådgivere i markedet, samt bygge erfaringer om energiledelse i bedrifter innenfor sektorene industri og transport.  

Det er per i dag gitt støtte til cirka 700 bedrifter, og det er sluttrapportert et energiresultat på nesten 3 TWh.  

Enova mener nå at det er bygd opp en god kompetanse og kapasitet til å føre energiledelsesarbeidet i bedriftene videre uten et eget støtteprogram, og tidspunktet for avvikling vurderes som riktig. 

Hva bør du gjøre? 

Søknad må være innsendt før klokka 12:00 den 20. desember 2018. Det benyttes elektronisk søknadsskjema fra www.enova.no  

Dersom du allerede har opprettet søknaden på vegne av en kunde, så ber vi deg informere kunden om innholdet i denne e-posten, og de frister som gjelder.  

Har du spørsmål? 

Har du spørsmål om avviklingen, så kan du kontakte Enova Svarer på svarer@enova.no eller telefon 08049.  
 
Dersom du allerede har en kontaktperson i Enova, kan du selvsagt ta kontakt med vedkommende direkte.