Dokumenter fra 7. utlysningsrunde

Dokumenter fra den sjuende konkurransen om støtte til utbygging av landstrøm i norske havner, med søknadsfrist i april og tildeling i juni 2019.

Programkriterier for landstrøm

Pressemelding

Metode for beregning av kWh-potensial

Skjema for beregning av kWh-potensial

Mal for prosjektbeskrivelse

Spørsmål og svar

Støttebrøk for siste prosjekt som fikk støtte i utlysningsrunde 7 var 5,07 kr/kWh.