Støtte til infrastruktur

Landstrøm til skip i norske havner

I denne runden har det kommet inn totalt 13 søknader om støtte til landstrøm. Enova planlegger å gi tilsagn innen 1. juli 2018. Dersom Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil saksbehandlingsperioden kunne forlenges.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir støtte til å etablere landstrømanlegg i norske havner.  Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at fartøy bygges eller tilpasses slik at de er tilrettelagt for tilkobling. For å oppnå dette, tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.  

Dette er en endringsprosess som vil gå gradvis over lengre tid. Enova vektlegger derfor det langsiktige potensialet for bruk av landstrøm i denne utlysningen basert på hvor mange anløp havnene har, hvilket effektbehov fartøyene har og hvor lenge de ligger ved kai. Det er ikke en forutsetning av fartøyene er tilrettelagt for landstrøm per i dag. 

Hvem kan få støtte?

Vi søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og driftes i tråd med utlysningen. 

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkere må være registrert i norsk foretaksregister. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 75% av godkjente prosjektkostnader.

​Frister og tidsplan

Enova planlegger å gi tilsagn innen 1. juli 2018 på den siste utlysningsrunden som hadde søknadsfrist 16. mars. Dersom Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil saksbehandlingsperioden kunne forlenges. 

Alle spørsmål og svar til utlysningen, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere har blitt offentliggjort. 

Om du ønsker å få tilsendt varsling pr. epost når det legges ut ny informasjon om utlysningen, kan du melde din interesse ved å sende epost til landstrom@enova.no

​Til deg som vil søke støtte

Søknadsfristen har nå gått ut. Enova planlegger å gi tilsagn innen 1. juli 2018. 

Søknadsdokumenter