En grønn persontransport

MF Salhusfærgen ble i 1918 Norges første motoriserte bilferje, og kunne frakte én rutebil eller to automobiler samtidig. Siden bilferjens første overfart over Karmsundet, har motoriserte ferjer bidratt til å knytte sammen en nasjon fylt med fjorder og øyer.

Motorduren ved ferjeleiene har gjennom et århundre vekket positive forventninger, enten det var om dagens post med nyheter fra fjern og nær, ferske brød til matbutikken, en helgevisitt fra eldstesønnen eller kanskje et livsviktig legebesøk. Ferjenes kulturelle betydning kan knapt overdrives, og ferjenes rolle i de mange lokalsamfunnene står støtt den dag i dag: 

Landets 138 ferjesamband fraktet i 2015 hele 19 millioner reisende, fordelt på 1,3 millioner ferjeavganger. Den solide ferjetrafikken i Norge tegner et bilde av hvor viktig ferjene er, men også av utslippene de står for. 

Ferjer krever mye energi – og motorduren du hører, er lyden av dieselgeneratorer som forbrenner fossilt drivstoff.

Hundre år etter Salhusfærgen står vi imidlertid ovenfor en aldri så liten industriell revolusjon. Ny teknologi erstatter den gamle diesedrevet motoren. Flere og flere fylker planlegger nå for en ny generasjon ferjer, med batterier som lar dem gå hele eller deler av strekningene tilnærmet lydløst og fritt for eksos. Utslippene kuttes betraktelig. 

På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli nærmest utslippsfri. Da trenger vi kraftige og innovative tiltak også til sjøs, hvor ferjene så langt har vært en av klimaverstingene. 

Nå kan ferjene bli selve nøkkelen til en grønn sjøtransport: Med sine korte overfarter og faste rutesamband egner de seg godt som et arnested for ny teknologi tilknyttet elektrifisering, hvor lærdom og erfaringer kan komme også resten av den maritime sektoren til gode. 

Med en maritim næring som er i front internasjonalt, har Norge dessuten spesielt gode forutsetninger for å bidra til å utvikle teknologien som gjør at vi også i lavutslippssamfunnet kan stå forventningsfulle ved ferjekaia og speide etter ferja.

Relevante støtteprogram

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe