Vil bevise at det lønner seg å investere i grønn turisme

Espen Larsen-Hakkebo og Agnes Árnadóttir har et mål om å gjøre Norge til en grønnere turistdestinasjon. Med prosjektet BRIM Explorer skriver de første kapittel. – Denne båten skal gi deg en opplevelse ulikt noe annet, sier Larsen-Hakkebo.

Espen Larsen-Hakkebo og Agnes Árnadóttir i Green Wave Holding

De ble venner på Blindern høsten 2008, dagen etter at Agnes kom til Norge. Felles hadde de et ønske om å snu opp-ned på det etablerte – om å gjøre noe helt nytt. Men foreløpig ble det med miljø- og politisk engasjement, og etter endt studietid skilte de veier. 

Noen år senere mottar Espen, som da jobber i Brussel, en telefon fra sin gamle venninne. Hun trenger hjelp til å bygge opp et turismeselskap i Norge. Han er med.

Spiren til ideen
Agnes’ familie har i 25 år drevet båtturisme på Island. Espen er ny i bransjen. I halvannet år benytter de trebåter som de leier av et annet rederi, men det viser seg krevende å være  avhengig av at andre leverer kjernen i deres eget produkt. De innser etter hvert at de ønsker å gå egne veier.

– Vi bestemte oss for å designe en moderne og miljøvennlig sightseeing-båt som skulle sikre best mulig opplevelse for gjestene, samtidig som hensynet til klima og dyreliv ble ivaretatt. Med elektrisk, stillegående fremdrift vil det målet oppnås, forteller Árnadóttir.

Og med det begynte prosjektet om å bevise at turistnæringen både kan og bør bli mer bærekraftig. 

Foto: BRIM Explorer

– Det handler om å implementere eksisterende klimateknologi, være bevisst eget forbruk og miljøavtrykk, samtidig som tilbudet til gjestene skal være av gjennomgående god kvalitet. På enkelte områder har norsk turisme kommet langt, med stadig flere småbruk som lager økologisk kvalitetsmat på tradisjonelt vis. Men for å endre en hel bransje må det tas store grep. BRIM Explorer ble vårt, sier hun.

– En av Norges største ressurser er naturen og den unike kystlinjen. Det er for oss et paradoks at måten denne blir vist frem på er stort sett ved bruk av gamle forurensende båter, som ikke nødvendigvis er så godt egnet til formålet. Her så vi et stort potensial for en helt ny båttype, forteller Árnadóttir.

Til tegnebordet
De måtte tilbake til tegnebordet. Agnes’ far hadde allerede vært prosjektleder for ombyggingen av to båter til hybridelektrisk fremdrift, og hadde teknisk kompetanse de kunne trekke veksler på.

– Det var i dialog med ham at vårt tankeeksperiment virkelig begynte. Det handlet om mer enn bare drivlinje. Både optimalisering og forenkling i alle ledd var en viktig del av prosessen. For lavest mulig forbruk må for eksempel motstanden i skroget være så liten som mulig, og for best utnyttelse av elektromotorene trengte vi store propeller. Her har vi sammen med skrogdesigneren Halfdan Endresen gjort en kjempejobb, forteller Larsen-Hakkebo.

– Båten har en batterikapasitet på hele 800 kWh. Det gjør at vi kan kjøre kun på batterier på de aller fleste av turene våre. I tillegg kan vi plugge oss til for lading i nesten alle norske havner. Det er i det hele tatt en usedvanlig fleksibel elektrisk båt, fortsetter han.

De kontaktet også designer Einar Hareide, som gjerne ville være med. Han har designet båtens overbygg, og her skal utstrakt bruk av glass, mye utsikt og uteplass være med på å heve opplevelsen.

Du får med deg så mye mer i stillhet. Vi ønsker at folk skal kjenne på lyden av havet og dyrelivet fremfor lyden av båten. Det gir en helt unik tilstedeværelse.

- Espen Larsen-Hakkebo, Green Wave Holding

Miljøengasjement om bord
Både Árnadóttir og Larsen-Hakkebo tror fraværet av støy vil være oppsiktsvekkende for de fleste passasjerene.

– Du får med deg så mye mer i stillhet. Vi ønsker at folk skal kjenne på lyden av havet og dyrelivet fremfor lyden av båten. Det gir en helt unik tilstedeværelse, sier Larsen-Hakkebo.

Hydrofoner og undervannsdroner skal i tillegg overføre både lyd og bilde direkte til båten, og vil være en integrert del av opplevelsen.

– Det skal være noe eventyrlig over å reise med BRIM Explorer, men du skal sitte igjen med noe mer også. Vi ønsker å gi de reisende kunnskap om livet i havet, og om den miljøbelastningen som blir påført der som følge av klimaendringene og plastforurensing. Vi vil skape et miljøengasjement om bord, og det kan vi gjøre blant annet med droner som viser avfall på havbunnen, avslutter Larsen-Hakkebo, som også har klare tanker om hva han vil gjøre med akkurat det:

– Målet er selvsagt at vi en gang skal kunne ta avfallet med oss til sortering på land.