Solstad Farstads energiledelsesprosjekt har gitt enorme besparelser

Da Solstad Shipping startet andre del av sitt energiledelsesprosjekt, hadde de en ambisjon om 10 prosent besparelse over fem år. Det målet nådde de på ett. – Det motiverte oss bare mer, sier Svein Erik Isaksen i SolstadFarstad.

Siden 60-tallet har Solstad vært en av våre ledende offshore-rederier. De har navigert seg gjennom flere segmenter og skiftende tider. Nå beveger de seg mot en grønnere fremtid. Siden 2009 har de jobbet med energisparingskonseptet Solstad Green Operations. I kjølvannet av sammenslåingen med Farstad og Deep Sea Supply i 2017 skulle det ta en ny vending.

– Vi ønsket å ytterligere energieffektivisere hele flåten vår, og da trengte vi en partner. Vi var veldig ydmyke på at vi ikke hadde alle svarene her, sier Isaksen. Men noen svar skulle de snart få.

Synkroniserte motiver
Et annet sted i landet sitter nemlig Simen Sanna og Christoffer Lysdahl. Sammen har de startet Yxney Maritime. Energieffektivisering av offshore-båter er deres spesialfelt, bærekraft i sektoren er deres endelige mål.

– Vi hadde snakket med flere rederier allerede. Da vi lærte om Solstad Green Operations, så vi med en gang at dette ville passe oss. Vi hadde synkroniserte motiver, sier Simen Sanna i Yxney.

Det så SolstadFarstad også, og de valgte å hyre inn Yxney. Det skulle bli et formidabelt samarbeid.

Foto: Solstad Farstad

Enorme besparelser
Mens tradisjonell shipping flytter seg fra A til B, er offshore-fartøy langt mer fleksible. De har flere thrustere, og det gjør dem i stand til å ligge stille i vannet. Dette kalles dynamisk posisjonering. 

– Det er her vi har gjort de største besparelsene. Vi har gjennomført analyse fra sensorer som registrerer thruster-data og kartlagt hvor båten er mest effektiv, og hvor den bruker mest drivstoff. Deretter har vi satt inn tiltak som går på hvordan thrusterene posisjoneres mot strømmen, forklarer Sanna.

De tiltakene betaler seg. Sanna forteller at dersom effektiviseringen av de 13 båtene i prosjektet ble skalert opp til alle 150 i flåten, ville CO2-reduksjonen tilsvare 60 000 færre bensinbiler – cirka halve Norges elbil-stand på det tidspunktet.

– Dette viser det enorme potensialet for besparelser i offshore-sektoren, sier Sanna, som presiserer at god software spilles bedre av et dyktig mannskap.

– Fremgang er ingen ensom øvelse. Vi har troa på software. Det er det vi gjør. Men er det noe vi har lært, er det viktigheten av tilstedeværelse og godt samspill mellom folk og teknologi. De beste resultatene fikk vi da vi var sammen med mannskapet og lærte av dem. 

Men er det noe vi har lært, er det viktigheten av tilstedeværelse og godt samspill mellom folk og teknologi. De beste resultatene fikk vi da vi var sammen med mannskapet og lærte av dem.

- Simen Sanna, CEO, Yxney Maritime

Gir seg ikke
Nå har de gjennomført nok et prosjekt, denne gangen med 21 båter. Her sparte de over 10 prosent i løpet av det første året. Det borger for et fortsatt godt samarbeid mellom SolstadFarstad og Yxney. At båtene blir mer energieffektive, gir dem dessuten et konkurransefortrinn.

– Vi har klare bærekraftsmål, men de fleste kundene våre betaler også for drivstoffet. Da er det selvsagt fint å kunne levere båter som er billigere i drift.

Rederiet har hatt et mål om 20 prosent besparelse siden de begynte med Solstad Green Operations. Nå er de på 18.

– Dette målet skal vi få nådd innen de neste to årene. Vi har en positiv «drive» på det hele. Nå skal vi gjenta suksessen og prøve enda flere prosjekter, sier Isaksen.

Foto: Solstad Farstad