Kuttet utslippene, økte konkurransekraften

Eidesvik Offshore installerte batterier om bord i forsyningsfartøyet Viking Energy. Dette reduserer fartøyets årlige energibruk tilsvarende over 200 norske husholdninger.

– Batteriløsninger reduserer drivstofforbruket og utslipp gjennom at generatorene opererer med en jevnere og mer optimal belastning. Dette gjør det mulig for oss å omsette miljøsatsing til gode kommersielle løsninger i et utfordrende marked, sier administrerende direktør i Eidesvik Offshore, Jan Fredrik Meling.

Foto: Eidesvik Offshore

Eidesvik Offshore setter søkelyset på klima

Meling mener at Enova-støtten var sentral for å få batteriløsningen på plass, samtidig som den bidro sterkt til at Statoil valgte å fortsette samarbeidet med rederiet.

– Batteriinstallasjonen er et samarbeid med Statoil og var nok en medvirkende faktor til at vi fikk forlenget avtalen, konstaterer Meling.

Han opplever at Statoil i stadig større grad har blitt opptatt av denne typen energismarte, klimavennlige løsninger.

Les mer om støtte til energi- og klimatiltak i skip

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil jobbe med energi- og klimatiltak i skip.

Eidesvik Offshore er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet.

Lær mer om Enovas tilbud