Enova støtter Hordaland med over 270 millioner til klimavennlige ferger

Hordaland fylkeskommune går nå offensivt ut og krever klimavennlige løsninger i alle fylkets fergesamband. I 2018 kommer de første av neste generasjon ferger til fylket.

Gjennom kollektivselskapet Skyss har Hordaland fylkeskommune samlet alle fylkets fergesamband i fire rutepakker fordelt på to anbudskonkurranser. I forbindelse med anbudsrundene får fylkeskommunen henholdsvis 133,6 og 140 millioner kroner av Enova til å etablere landanlegg for lav- og nullutslippsferger.

Enova-støtten gjør oss veldig godt rustet til å nå de politiske målene som er satt om å gjøre fergedriften mer miljøvennlig. Vi er svært glade for å få denne muligheten.
Oddmund Sylta

Støtten fra Enova øker kvaliteten på tilbudet

Støtten fra Enova sikrer at Skyss kan stille strengere krav til energibruk og klimagassutslipp i anbudene. Dette vil føre til at det kommer helelektriske ferger eller plug-in-hybrid-ferger på de fleste strekningene.

– Hordaland går nå virkelig i front, ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Vi er glade for å kunne bidra til mer energieffektive fergesamband gjennom vår støtte til landanleggene, og er spente på å se på de klimavennlige løsningene som rederiene vil ta i bruk, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

De første sju fergesambandene er nå tildelt Fjord1, som har forpliktet seg til å redusere energibruken med 60 prosent og CO2-utslippene med 87 prosent sammenlignet med dagens ferger.  

Kraftige tiltak til sjøs må til for å nå klimamålsettingen

Enova spiller en avgjørende rolle for alle næringer som skal legge ut på ferden mot det grønne skiftet, og kan bidra med økonomisk støtte for at aktørene skal ta i bruk ny klimavennlig teknologi. Det handler om å redusere energibruk, klimagassutslipp og energikostnader.

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri. Da trenger vi kraftige tiltak også til sjøs. Fergesamband egner seg generelt godt til elektrifisering, og er derfor et fornuftig utgangspunkt for videre teknologiutvikling i maritim sektor. Norge har dessuten spesielt gode forutsetninger, siden den maritime næringen vår allerede er i front internasjonalt, understreker Nakstad i Enova.

Les mer om støtteprogrammet for infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester

Enova har et eget støtteprogram for kommuner og fylkeskommuner som vil jobbe med infrastruktur.

Hordaland fylkeskommune  har benyttet seg av tilbudet.

Lær mer om Enovas tilbud