Søk
LOGG INN
Foto: Ove Magne Ribsskog
Fotos: Ove Magne Ribsskog/Fredrik Bye/Bjørøya AS

Møt Bjørøyvær – verdens første batterihybride servicebåt for havbruksnæringen

Lakseoppdrettselskapet Bjørøya ble i 2019 først i verden til å sjøsette et batterihybrid servicefartøy til bruk i oppdrett. Ifølge daglig leder i Bjørøya AS, Per Anton Løfsnæs, er det en del av deres visjon om å være nyskapende og kunnskapssøkende.

Publisert 7/3/2019

– Man kan ikke la seg skremme av at noe er nytt. Vi tror jo at dette blir lønnsomt. Om 10–15 år ser næringa helt annerledes ut, både økonomisk og miljøteknologisk, sier han, og legger til: 

 – Vi tror at folk ser til oss og vil lære. Og vi ser også til andre. Er du åpen på ting utad, får du mer tilbake. Dessuten er dette riktig tid for å satse. Lønnsomheten i næringen er stor og miljøutfordringene er som de er. Og så er det jo artig å bygge noe nytt. Vi kan ikke bare holde på med det gamle. Livet er for kort til det.

Dette er prosjektet

 • Hvem
  Bjørøya AS
 • Hvor
  Trøndelagskysten
 • Hva
  Batterihybrid servicebåt
 • Prosjektomfang
  7,7 millioner kroner
 • Forventet resultat
  34 % lavere drivstofforbruk
 • Enova-støtte
  3,1 millioner kroner

Servicefartøyet ble tatt i bruk for aller første gang i mai 2019, og er et resultat av samarbeid mellom Sletta Verft og Møre Maritime på skipsdesignsiden, og Elmarin som systemleverandør av det batterihybride framdriftsanlegget. Enova støtter prosjektet med 3,1 millioner kroner.

Drevet av nysgjerrighet

Det er en lang historie Løfsnæs forvalter. Oldefaren startet med handel i 1884 – familien med laksefiske i 1905. Siden har det gått slag i slag i Flatanger kommune i Trøndelag. Det ligger mye nysgjerrighet i veggene i Bjørøya. Løfsnæs utelukker ikke at det også ligger i blodet.

– Bestefaren min bygde vindmøller på 40-tallet. I familien er vi vel alle over snittet glad i å prøve ut nye ting. Vi ser sporene av det bakover i tid, og vi skal fortsette med det fremover i tid, sier Løfsnæs.

Nå er miljøvennlige løsninger noe av det de er mest opptatt av.

– Vi jobber mye med disse spørsmålene, og det skal vi fortsette med. Vi har blant annet stor tro på batteriløsninger, og den nye servicebåten er et av flere grep vi har taviknatt. Muligheten for å bygge rene el-båter er for eksempel noe vi allerede har begynt å diskutere internt, men hovedprioriteten nå er selvsagt å få testet ut dette fartøyet skikkelig, forteller han.

Vi tror at folk ser til oss og vil lære. Og vi ser også til andre. Er du åpen på ting utad, får du mer tilbake.

- Per Anton Løfsnæs -

Oppdrettsnæringens første

Arbeidsjernet på 19x12 meter skal jobbe på Bjørøyas egne oppdrettsanlegg i Midt-Norge fra Roan i sør til Vikna i nord, og har såkalt batterihybrid fremdrift. Det vil si en kombinasjon av diesel- og batterielektrisk fremdrift.

– Ved hjelp av batteriene kan vi drifte fartøyet enda mer effektivt. Vi sparer diesel og driftstimer på dieselmotorene, og batteriene gir ekstra effekt ved tunge operasjoner som ankerhåndtering uten at alle dieselmotorene må gå, sier Løfsnes. 

Lavt dieselforbruk, lite støy, reduserte driftstimer og behagelig å jobbe om bord er noen av fordelene ved det nye servicefartøyet som trekkes frem. Skipper på MS «Bjørøyvær», Frode Dølvik, er godt fornøyd med det nye fartøyet:

– Jeg er veldig positivt overrasket over at det har vært så lettvint å ta i bruk, og det er selvsagt utrolig deilig at det lager lite støy. I løpet av en arbeidsdag går det mye tid til å ligge ved oppdrettet, og vi ser også at det er da vi har den største innsparingen med tanke på både støy og utslipp. Når man har 12-timers arbeidsdager er særlig førstnevnte av stor betydning for et godt arbeidsmiljø.

Frode Dølvik (Foto: Ove Magne Ribsskog)
Jeg er veldig positivt overrasket over at fartøyet har vært så lettvint å ta i bruk, og det er selvsagt utrolig deilig at det lager lite støy.

- Frode Dølvik, skipper -

Viktig trendsetter for servicefartøymarkedet

Batteriene kan også lades fra landstrøm, og slik vil en del av det samlede energiforbruket være fornybart. Utbytting av landstrøm til anleggene sine er noe Bjørøya AS har satset tungt på, slik at det også vil være mulig å lade batteriene ute til sjøs. Per dags dato lades totalt 60–70 prosent av anleggene deres fra landstrøm.

– Dette er en forsiktig start for å teste ut denne nye teknologien i daglig drift. Svarer dette til forventningene, er det mulig å øke batterikapasiteten og dermed fornybarandelen senere, uten for store ombygginger. Det er en trend i markedet mot disse batterihybride løsningene. Vi ser det innen offshore og fiskeri, og dette blir en viktig trendsetter for servicefartøymarkedet, sier Løfsnes, som også ser positivt på lønnsomshetsaspektet ved satsingen.

Begrenset batterikapasitet er også en av få utfordringer ved det nye servicefartøyet som Dølvik trekker frem. Begeistringen for den nye arbeidsbåten er likevel vanskelig å skjule: 

– Systemet fungerer utmerket hittil, men er naturlig nok litt begrenset i kapasitet. Det gjenstår å se om framtiden klarer å skape enda mere energieffektive batterier, men dette er uten tvil et skritt i riktig retning. Til nå har båten nesten bare gått på batterier, i enkelte situasjoner batterier pluss en generator for litt ekstra kraft, men det i seg selv er jo en stor fordel da vanlige båter er avhengig av at tre maskiner går på en gang. 

Nyttig støttespiller

Løfsnæs er tilbakeholden med å fremheve seg selv og Bjørøya. En innovasjonsprosess foregår sjelden alene.

– Arbeidet med denne båten har vært krevende. Det er begrenset med plass, og det er nye regelverk å forholde seg til. Utfordringene langs veien har vi løst i tett samarbeid med Sletta Verft, Møre Maritime og Elmarin, sier han, og påpeker:  

– Det har også vært nyttig å ha Enova med på laget, både på grunn av den unike erfaringen og kompetansen de har, men også fordi tilbudet om økonomisk støtte har vært viktig for å kunne realisere prosjektet. Dette var på mange måter et risikoprosjekt da vi startet, og det å ha Enova i ryggen underveis i prosessen har på mange måter vært en trygghet.