Maritim transport

Energi- og klimatiltak i skip

Vi kan gi deg økonomisk støtte for å investere i energitiltak som styrker din fremtidige konkurransekraft.

Dette kan være teknologier knyttet til blant annet fremdriftssystemer, lastehåndtering, motor - eller propell-løsninger, ventilasjon og mye mer.

Hva kan bedriften få støtte til?

Investeringsstøtten skal brukes til innkjøp av fysisk utstyr (teknologier) som anses blant de beste på markedet, eller til introduksjon av ny teknologi. 

Investeringen skal gi en direkte energireduksjon på 10 prosent per komponent, og en reduksjon på 100.000 kWh/år i energiresultatet.

Les mer i programkriteriene

Hvem kan få støtte?

Støtteprogrammet er primært tiltenkt skip som har vesentlig operasjon i norsk økonomisk sone/og eller faste anløp i norske havner, og/eller er registrert i NOR/NIS. Søker må være eier av skipet og ha norsk organisasjonsnummer. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning - og opptil 30 prosent av merkostnaden. Les mer i programkriteriene

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe