Støtte til infrastruktur

Hydrogeninfrastruktur

Vurderer du å etablere offentlig tilgjengelig hydrogenstasjon? Enova er nå ute med en ny konkurranse for å legge til rette for økt bruk av hydrogenelektriske kjøretøy. Frist for å søke støtte på denne utlysningen er 19. september 2018.

Enova vil komme med regelmessige utlysninger, i utgangspunktet årlig, men utlysningstakten vil kunne tilpasses markedsresponsen. Det tas sikte på å støtte rundt tre hydrogenstasjoner i årets utlysning. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir investeringsstøtte for etablering av hydrogenstasjoner, men kan ikke bidra med støtte til drift.

Fyllestasjonen kan gjerne inngå som en del av en eksisterende bensinstasjon (energistasjon). 

Hvem kan få støtte?

Vi gir støtte til deg som ønsker å etablere nye offentlig tilgjengelige hydrogenstasjoner. Støtten gis til den som skal foreta investeringen.

I programkriteriene finner du utdypende informasjon om hvilke krav vi stiller til prosjektet og deg som søker. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten under denne utlysningen kan utgjøre inntil 40% av godkjente prosjektkostnader.

Hva er nytt med årets utlysning?

I årets utlysning er minstekravet til kapasitet på stedet redusert fra 200 kg H2/dag og til 50 kg H2/dag. Justeringen som nå gjøres vil gjøre det lettere for aktørene å etablere stasjoner langs transportkorridorene mellom byene. 

Fjorårets utlysning satte krav om at: "Det skal være mulig å fylle hydrogen samtidig fra mnist to punkter (hvorav minimum ett ved 700 bar, og det andre ved 350 eller 700 bar) på stedet". 

Tilbakemelding fra bransjen er at kravet om å kunne fylle hydrogen samtidig fra to punkter er unødig kostnadsdrivende. Dette kravet er derfor fjernet. 

Frister og tidsplan

Søknadsfristen for årets utlysning var 19. september 2018 kl. 15:00.  

Hydrogenstasjonene som får støtte i denne runden, skal være i drift senest 1. september 2020.

Alle søknader vil bli behandlet samlet etter søknadsfristen.

Spørsmål knyttet til utlysningen skal stilles til Enova på hydrogeninfrastruktur@enova.no

Til deg som vil søke støtte til hydrogeninfrastruktur

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Vær oppmerksom på at alle obligatoriske vedlegg må legges ved i søknaden. 

Søknadsdokumenter