Hurtiglading

Tidligere rettighetsbasert støttetilbud til bygging av hurtigladere

Enova hadde fra høsten 2017 til 3. juni 2019 et rettighetsbasert støttetilbud hvor vi kunne støtte hurtigladere i alle kommuner hvor det var færre enn to fra før. Dette tilbudet er nå erstattet av et nytt støttetilbud for helhetlig områdeutbygging av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte.

NB! Dette støttetilbudet har stengt for nye søknader

Det nye støttetilbudet vi åpnet i april har erstattet det rettighetsbaserte støttetilbudet.