Støtte til infrastruktur

Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil

Vi ønsker å gjøre elbilen til et reelt alternativ for flere. Derfor utlyser vi i 2019 og 2020 konkurranser om områdeutbygging av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte. Første utlysing er nå åpen og gjelder for Nord-Troms og Finnmark.

NB! Det rettighetsbaserte støttetilbudet stenger senest 3. juni

Det rettighetsbaserte støttetilbudet som vi åpnet i 2017 fases nå ut. Ordningen tar imot nye søknader frem til budsjettet er brukt opp eller senest 3. juni 2019 kl. 12:00.

Les mer om det forrige støttetilbudet

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova kan støtte investeringskostnadene knyttet til utbygging av ladeinfrastruktur. I utlysingen som er ute nå kan man søke om støtte til helhetlig utbygging av hurtig- og lynlading i en eller flere av følgende tre områder:

  1. Pakke 1: Øst-Finnmark
  2. Pakke 2: Midt-Finnmark
  3. Pakke 3: Vest-Finnmark og Nord-Troms

I programkriteriene finner du en oversikt over hva som er godkjente kostnader og minimumskrav til infrastrukturen.

Driftskostnader dekkes ikke.

Hvem kan få støtte?

Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister.

Blant søknadene som tilfredsstiller kravene i utlysingen innvilger vi støtte til den aktøren som har søkt om det laveste tilskuddsbeløpet på hver enkelt pakke.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova kan støtte opptil 100 % av godkjente investeringskostnader, noe som omfatter både innkjøp av lader og kostnader til prosjektering, nettilknytning, avskjerming og kommunikasjons- og betalingsløsninger. 

Hvorfor gir Enova støtte til dette?

Formålet vårt med dette støttetilbudet er å gjøre det attraktivt for flere å ta i bruk elbil, gjennom å sørge for et grunnleggende tilbud av hurtigladere i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte. Vi skal bidra til å skape et bærekraftig marked for ladeinfrastruktur, slik at utbyggingen av hurtig- og lynladere på sikt kan drives av markedet på egen hånd også i disse områdene.

Frister og tidsplan

Søknadsfrist på denne utlysingen er 7. juni 2019 kl. 12:00.

Enova planlegger å gi tilsagn innen utgangen av juni 2019. Ladeinfrastrukturen skal være ferdig utbygd og i drift senest 18 måneder etter vedtak fra Enova.

Til deg som vil søke støtte til hurtiglading

Søknadsskjemaet er ennå ikke åpnet, men blir åpnet snart.

Les gjennom programkriteriene nøye før du begynner på selve søknaden.

Hvis det skal betales et anleggsbidrag til lokalt nettselskap for tilknytning til strømnett må det legges ved en dokumentasjon av dette i form av tilbud/overslag e.l.  For kontaktinformasjon til nettselskapene kan du ta kontakt med oss på ladeinfrastruktur@enova.no

NB: Merk at dokumentene nedenfor gjelder for det nye støttetilbudet for områdeutbygging i Nord-Troms og Finnmark. Hvis du er på utkikk etter støttetilbudet som nå er under utfasing, med rettighetsbasert støtte til utbygging i kommuner hvor det er færre enn to hurtigladere fra før, finner du søknadsdokumentene for dette her.

Søknadsdokumenter

Søk her