Skal bli Norges første fossilfrie by

Sør-Trøndelag fylkeskommune blir den første regionen i Norge med el-busser i stor skala. – Støtten fra Enova gjør det mulig for oss å satse på el-bussprosjektet, sier fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem.

Fylkestinget i Sør-Trøndelag har som mål å halvere egne klimagassutslipp innen 2020. Et stort mål – som krever en ambisiøs løsning.

Fra 2019 skal mer enn 40 elektriske busser frakte Trondheims innbyggere til jobb, skole eller shopping. AtB utlyser på vegne av Fylkeskommunen en anbudsrunde for nye el-busser og ladeinfrastruktur langs 5 bussruter.

Først fossilfri i Norge

– Samferdsel utgjør 83 prosent av utslippene våre. Dermed er det åpenbart at vi må gjøre de største kuttene der. Regjeringen har forpliktet seg til Parisavtalen, og vi vil at Trøndelag skal ligge foran. Faktisk ligger vi an til å bli første fossilfrie by i Norge – før Oslo, sier Karin Bjørkhaug (Krf), leder i komiteen for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

Hun mener at satsingen på el-busser vil utnytte og videreutvikle kompetansen og teknologien i regionen.

– Næringslivet er tydelige på at vi må være ambisiøse og utfordre dem. Og de utfordrer oss tilbake. Vi har ambisjonene, mens de har kunnskapen som gjør at vi når målsetningene.

Reduserer risiko med Enova-støtte

Sør-Trøndelag Fylkeskommune får et tilskudd på 15,7 millioner fra Enova. Samferdselsdirektør Solem sier at støtten er viktig for at fylkeskommunen tør å være først:

– Dette blir på et vis et nasjonalt pilotprosjekt. Ved å være først ute påtar vi oss risiko både økonomisk og for omdømmet som tjenesteleverandør. Men for å få utviklet de løsningene vi trenger for å vinne klimakampen må noen påta seg en risiko. Støtten fra Enova reduserer risikoen for Fylkestinget i Sør-Trøndelag. Uten det kunne vi ikke gjennomført prosjektet.


Les mer om støtteprogrammet for infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester

Enova har et eget støtteprogram for kommuner og fylkeskommuner som vil jobbe med infrastruktur.

Sør-Trøndelag fylkeskommune  har benyttet seg av tilbudet.

Lær mer om Enovas tilbud