Søk
LOGG INN

Det starter med energiledelse

Å ta grep om energibruken i bedriften kan gi positive effekter på mange områder. Derfor er det lurt å gå planmessig til verks for å avdekke hvor forbedringene kan skje, og i hvilken rekkefølge tiltakene kan tas ut.

Publisert 2/4/2019 av Enova SF

Det sentrale elementet i et godt gjennomarbeidet energiledelsessystem er energihandlingsplanen. Dette er et verktøy som bidrar til systematisk å ta grep om energibruken – både med tanke på effektivitet og sammensetning. 

For å hjelpe bedriften i gang med dette har Enova lagt opp til en enkel veiledning i nettopp dette arbeidet: Å etablere en tilstrekkelig energihandlingsplan for den enkelte bedrifts behov. 

Hovedsakelig innebærer det å systematisere den kunnskapen man har om egen energibruk og mulige tiltak og å sette det videre arbeidet i system – med ansvarliggjøring, frister, prioritering og budsjetter. I første omgang er det viktigste å komme i gang. Planen kan senere videreutvikles og utfylles etter hvert som bedriften får satt energiarbeidet i system.

Det viktigste tiltaket er å komme i gang med energiledelse.

- Markedssjef Oskar Gärdeman, Enova SF -

Viktig med ledelsesforankring

Energihandlingsplanen skal i likhet med alle andre handlingsplaner i bedriften være forankret i ledelsen gjennom at den er støttet av omforente målsetninger og budsjetter. Normalt vil realisering av en energihandlingsplan inkludere både investeringer og disponering av personell, og dette er elementer som er en naturlig del av en samlet plan for bedriften. 

Energihandlingsplanen skal dekke:

  • Mål for effektivisering og -omlegging
  • Aktiviteter og prosjekter som skal bidra til å nå målene
  • Hvordan aktiviteter og prosjekter skal gjennomføres

En energihandlingsplan kan godt stå på egne ben uten å være del av noe energiledelsessystem. Men et energiledelsessystem kan ikke være uten en energihandlingsplan. 

Har bedriften først kommet i gang med en energihandlingsplan kan man bygge seg videre opp til enkel energiledelse og etter hvert senere vurdere å satse på sertifisert energiledelse.

Energihandlingsplanen kan også benyttes som verktøy i arbeidet med klimatiltak, og være en del av bedriftens systemer for å imøtekomme ulike offentlige krav og pålegg også på dette området.

Få råd om energiledelse i vår enkle veileder