Ny teknologi i industri og anlegg

Pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien

Er din bedrift en etablert industriell produksjonsvirksomhet? Ønsker dere å teste ut, videreutvikle og optimalisere innovativ energi- og klimateknologi som et ledd i å ta teknologien i bruk i full skala senere?

Enova kan nå gi økonomisk støtte til å teste ut framtidsrettet teknologi for industriens produksjonsprosesser under relevante driftsforhold. Resultatene og erfaringene fra en slik pilot skal bidra til videre utvikling og til å ta ned risiko forbundet med å ta teknologien i bruk i full skala.

Hva kan bedriften få støtte til?

Et pilotprosjekt definerer vi som uttesting av en fungerende løsning i mindre skala enn fullskala. Pilotering i industrien kan innebære utvikling og uttesting av energi- og klimateknologi knyttet til industriens produksjonsprosesser. 

Teknologien eller løsningen må være nyskapende og må ha et betydelig og realistisk potensiale for å kunne tas i bruk også utenfor bedriften. 

Løsningene skal testes under relevante driftsbetingelser. Det gis ikke støtte til testing i laboratoriemiljø. For å kunne få støtte må forsknings- og utviklingsutfordringene i prosjektet være klart definert og være knyttet til barrierene for å ta teknologien i bruk i større skala.

Hvem kan få støtte?

Søker må være en sluttbruker som planlegger å ta teknologien i bruk i egen virksomhet. En sluttbruker defineres her som en industriell produksjonsvirksomhet som enten selv er etablert eller er majoritetseid av en eller flere etablerte industrielle produksjonsvirksomheter. Bedriften må være registrert i norsk foretaksregister.

Leverandøren av teknologien kan kvalifisere som søker dersom prosjektet er tydelig forankret i sluttbrukers behov og dersom prosjektets hovedformål er å kvalifisere teknologien for bruk hos sluttbruker. Det må foreligge en forpliktende avtale mellom teknologileverandøren og sluttbrukeren for gjennomføring av prosjektet, og sluttbrukeren må tilfredsstille kriteriet over.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova kan dekke en andel av prosjektets godkjente kostnader, inntil

  • 25 % for store virksomheter
  • 35 % for mellomstore virksomheter
  • 45 % for små virksomheter

Se programkriteriene for nærmere informasjon om programmet.

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Gruppe