Mal for kravspesifikasjoner for leie av kontorlokaler

Hvordan etterspørre grønne bygg når du skal inngå ny leiekontrakt? Den nye malen med veiledning vil hjelpe leietakere i denne prosessen.

Ved leieinngåelse av kontorlokaler er det viktig at kravspesifikasjonen fra leietaker er tilpasset dagens virkelighet. Gode kontorlokaler er giftfrie, fleksible og energieffektive. Stadig flere leietakere ønsker disse kvalitetene, og stadig flere byggeiere ønsker å tilby slike lokaler.

Veileder og maler

Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og Enova har i et samarbeidsprosjekt utarbeidet en mal for moderne kravspesifikasjoner, som kan tilpasses både små og store leietakere. Profesjonelle leiemeglere kan trekke ut deler fra malen til sine spesifikasjoner. Små leietakere får en versjon som er tilpasset nettopp små lokaler.