Kræmer Eiendom

Områdeutvikling i Tromsø med ambisjon at alle nybygg skal oppnå passivhusstandard og det meste av energibehovet skal dekkes med lokalt produsert energi.

Rapporten utreder mulige miljøvennlige og bærekraftige energiløsninger for hele området Kræmer Brygge. Et ferdig utbygget område i 2035 er beregnet å omfatte totalt 141 000 m² BRA fordelt på bolig, kontor- og forretningsbygg. 


Gjennomføring av en konseptutredning har ført til andre konklusjoner og prosesser for Kræmer Brygge enn dersom den ikke hadde blitt gjennomført
Eirik Espejord, adm.dir. i Kræmer Eiendom

Det er en ambisjon at alle nybygg skal oppnå passivhusstandard, og mest mulig av energibehovet skal dekkes med lokalt produsert energi. Her er det ikke en enkeltteknologi som er utredet, men et system for totalforsyning av energi til området Kræmer Brygge.

Utbredelse av denne løsningen vil ha følgende nytte/verdi:

  • Økt produksjon av lokal fornybar energi
  • Betydelig redusert klimabelastning fra energiforsyning til et område (dette vil dokumenteres i konseptutredningen)
  • Stabilisering av varierende last på kraftnettet i området
  • Bekreftelse og dokumentasjon på innovativt konsept som kan benyttes mange andre steder
  • Kompetanseheving og økt inntjening for leverandørbedrifter lokalt
Jeg er selv overrasket over hvor mye solenergi som kan hentes ut på 69-70 grader N. Solenergi er fortsatt en kostbar energi tatt i betraktning markedsprisen på strøm, men det er med utredningen blitt mer interessant å forfølge dette videre
Eirik Espejord

Les hele sluttrapporten