Hinna Park

Utredning for bruk av fullglassfasade på kontorbygningen Ormen Lange.

Vi ville sjekke om fullglassfasade fungerer i kontorbygg med tanke på inneklima, estetikk, lys, økonomi
Hilde B. Sunde, prosjektsjef i Hinna Park. 

Rene glassfasader benyttes i dag kun på deler av bygg, og bruk av glass må veies opp av relativt lave U-verdier på klimavegger. Prosjekt Ormen Lange med 100% glassfasade uten utvendig solskjerming strider derfor mot bransjens oppfattelse av hva et energieffektivt bygg skal være, og hva glass betyr i forhold til energiforbruk.

Konseptutredningen viser at de kalkulerte energiresultatene blir vesentlig bedre sammenlignet med referanseprosjekt Gullfaks med konvensjonell fasade, og bedre enn konvensjonell fasade på passivhus. Utredningen peker på flere forhold av redusert energibehov på kalde dager når forbruket er høyt, og er derfor interessant i forhold til redusert effektbehov.

Samarbeid i tidligfase

- Vi hadde innledende møter sammen med totalentreprenør for å spisse utredningen; avklare de viktigste punktene vi måtte vite på dette stadiet. Deretter arbeidsmøter med utbygger, totalentreprenør, fasadekonsulent, fasadeleverandør og RIEN (rådgivende ingeniør energi) for å gjennomføre utredning og ferdigstille rapport, forteller Hilde Sunde.

Resultater av utredningen viser at fullglassfasade vil fungere bra i kontorbygg, og det er vedtatt å bruke Q-Air fullglass fasadeoppløsning på kontorbygning Ormen Lange. 

Les hele sluttrapporten