Postdistribusjonen i Trondheim skal bli CO2-fri

Posten Norge har som mål å redusere sitt CO2-utslipp med 40 prosent innen 2020. Innovative energiløsninger i det nye logistikksenteret på Torgård i Trondheim er et prakteksempel på hvordan de skal nå målet.

– Det ligger mye innovasjon i bygget. Målet er å produsere helt ren energi på egen hånd. I fremtiden ser vi muligheten for at all distribusjon i Trondheim skal være CO2-fri, sier Ingar Norvik, Senior Prosjektleder Utvikling i Posten Eiendom.

Logistikksenteret åpnet i september 2017, og strekker seg over 25 000 kvadratmeter. Der finner du både terminal, pallelager, sortering og distribusjon, et servicebygg og et kjølebygg for fisk og andre kjølevarer.

Sparer 2,9 GWh årlig

Energiløsningene senker det årlige energiforbruket med hele 2,9 GWh sammenliknet med TEK10-kravet. Totalt bruker bygget kun 2,4 GWh – og mye av det er egenprodusert. Posten Norge investerte 28,4 millioner kroner i energiprosjektet. Halvparten dekkes av Enova.

– Samarbeidet med Enova-rådgiverne har vært veldig bra, og vi har fått mye støtte fra dem underveis, sier Norvik.

Torgård2.jpg


For å oppnå de store besparelsene har de tatt i bruk disse løsningene på bygget:

Automatiske hurtigporter

63 automatiske hurtigporter på terminalene: Tradisjonelle terminaler har porter som står åpne under lossing og lasting, og slipper ut varme. På Torgård tar Posten Norge – som første aktør noensinne – i bruk nye hurtigporter som automatisk lukker og åpner seg når de losser og laster bilene. Med dette sparer de 250 000 kWh i oppvarming hvert år.

Elektrisitetsproduksjon

Egenproduksjon av elektrisitet til el-kjøretøy: Et hybridanlegg som produserer energi til el-kjøretøyene er integrert i bygget. Solcellepaneler og en vindmølle produserer til sammen 530 000 kWh i året, som lagres i en batteripakke og brukes for å lade mellom 50 og 80 kjøretøy i Trondheim.

Varmegjenvinning fra kjøl og frys

Kjølebygget skaper varme, som kompressorer sender inn i logistikksenteret som oppvarming.

​Lyktestolper på vind og sol

Lyktestolpene på parkeringsområdet er ikke koblet til strømnettet, men bruker vind- og solenergi. Syv lyktestolper produserer 6 000 kWh årlig, og på sikt kan de brukes til å lade opp el-syklene til de ansatte.

​Energieffektive byggløsninger

Det ligger også et stort potensial i detaljer som valg av vinduer. I samarbeid med Veidekke gikk Posten Norge for løsningene som ga minst energitap.


Lagrer og henter opp overskuddsenergi

Det stopper ikke der. Bygget er også koblet opp mot en energibrønn, som er utviklet i samspill med aktører som Rema 1000, Brødrene Dahl og Optimera. De har opprettet et lokalt selskap som heter Torgård Energi, som kjøper og selger overskuddsenergi fra og til deltakerne i samarbeidet.

– Vi sender ned gjenvunnet kjølevarme, som lagres i leire nede i brønnen. Vi utnytter hverandres overskuddsenergi. Da kan vi hente det opp når vi trenger det, og bytte mellom vanlig fjernvarme og lokal energi, forklarer Norvik.