Brynseng skole produserer sin egen energi

«Solvegg» har fått en helt ny betydning med Brynseng skole. De integrerte solcellepanelene i fasaden gjør at barneskolen er en kilde til læring – både for elever og Undervisningsbygg Oslo.

– EUs bygningsdirektiv sier at det offentlige skal gå foran for å ta i bruk nye energiløsninger. Derfor er det viktig at vi som stor offentlig byggherre tar ekstra ansvar for å redusere energibruken i bygg.

Det sier teknisk rådgiver i Undervisningsbygg Oslo, Magnhild Kallhovd. Miljøstrategien deres slår fast at alle nye skolebygg skal sikte mot å være nullenergibygg. 


Vi ønsker hele tiden å strekke oss videre. Byrådet i Oslo er veldig ambisiøse, og det motiverer oss enda mer. Det handler det ikke bare om energiforbruk, men også miljøet. 
Bodil Motzke, miljørådgiver, Undervisningsbygg Oslo

Nesten nullenergibygg

Denne tankegangen førte til Brynseng skole, som tar imot 840 elever fra 1. til 7. trinn når den åpner i august 2017. Oslo-skolen blir det første nesten-nullenergibygget til Undervisningsbygg Oslo, og fikk 4,5 millioner kroner i støtte fra Enova.

– Støtten gjør at vi kan gjennomføre slike foregangsprosjekter. Det gir oss muligheten til å lære – men også å lære bort til andre som er interesserte i løsningene, sier Motzke.

Henter energi fra sol og jord

Det var de helhetlige bygningsmessige- og tekniske løsningene, sammen med innovative fasadeintegrerte solcellepaneler, som gjorde at skolen fikk støtte fra Enova. Solcellepanelene dekker 1 046 kvadratmeter på sørsiden av bygget og anlegget produserer 105 000 kWh årlig, som tilsvarer omtrent 20 prosent av energiforbruket til skolen.

– Bygget er vendt mot sør, med lav horisont og uten bygg eller trær foran. Fasaden er derfor godt egnet til strømproduksjon, og med panelene i fasaden får vi en jevnere el-produksjon gjennom året, forklarer Kallhovd.

Skolen har 20 energibrønner – en kilde til både frikjøling og oppvarming. De forsyner en varmepumpe, som dekker hele 90 prosent av behovet for varmtvann og oppvarming. Flerbrukshallen har en firelags lysgjennomskinnelig glassfasade med vinklede rør som justerer hvor mye varme som slippes inn. 

– Sola står lavere på himmelen om vinteren, når oppvarmingsbehovet er størst. Derfor har rørene en vinkel som gjør at vi slipper inn mest varme fra når den ligger lavt, sier Kallhovd.

Teknisk rådgiver i Undervisningsbygg Oslo, Magnhild Kallhovd

Miljøvennlig transport til og fra skolen

Undervisningsbygg Oslo har tenkt helhetlig, også utenfor selve bygget. Det startet allerede med beliggenheten.

– Skolen ligger i nærheten av sykkelveier, t-bane, buss og tog. Vi har 220 sykkelparkeringer, mens bilene kun har en snuplass, bortsett fra to el-bilparkeringer og to handikapplasser. En miljøvennlig ankomst gir et godt nærmiljø, sier Motzke.

Motzke og Kallhovd ønsker også å vise frem løsningene til elevene: 

– Vi setter opp skjermer som viser barna hvor mye energi solcellene produserer. Jeg håper de blir bevisste på at det er en spesiell skole, og stolte over å gå her, avslutter Kallhovd.


Bodil Motzke, miljørådgiver, Undervisningsbygg Oslo