5. Eksempelprosjekter

5.1 Landbasert vindkraft 

Høg-Jæren vindkraftverk

Høg-Jæren vindkraftverk er lokalisert i Time og Hå kommuner i Rogaland fylke. Det har en installert effekt på 73,6 MW og består av 32 stykk 2,3 MW turbiner fra Siemens. Høg-Jæren ble satt i drift i 2011 og produksjonen i 2013 var 224,6 GWh.

Det er Jæren Energi som eier og driver Høg-Jæren vindkraftverk.

 

Høg-Jæren vindkraftverk. Foto: Multiconsult.

Smøla vindkraftverk

Smøla vindkraftverk er lokalisert i Smøla kommune i Møre og Romsdal. Vindkraftverket har en installert effekt på 150 MW og ble bygget ut i to trinn. Trinn 1 består av 20 stykk 2,0 MW turbiner fra Siemens og trinn 2 av 48 stykk 2,3 MW turbiner også fra Siemens. Smøla ble satt i drift i henholdsvis 2002 og 2005 og produksjonen i 2013 var 305,7 GWh.

Det er Statkraft som eier og driver Smøla vindkraftverk.

 

Smøla vindkraftverk. Foto: Multiconsult.

Ytre-Vikna vindkraftverk trinn 1

Ytre-Vikna vindkraftverk er lokalisert i Rørvik kommune i Nord-Trøndelag. Trinn 1 av vindkraftverket har en installert effekt på 39,1 MW og består av 17 stykk 2,3 MW turbiner fra Enercon. Ytre-Vikna trinn 1 ble satt i drift i 2012 og produksjonen i 2013 var 103,9 GWh.

Det er Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) som eier og driver Ytre-Vikna vindkraftverk.

 

Ytre-Vikna vindkraftverk trinn 1. Foto: Sarepta.

 

5.2 Havbasert vindkraft 

Sheringham Shoal vindkraftverk

Sheringham Shoal offshore vindkraftverk er lokalisert mellom 17 og 23 km utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia. Vindkraftverket har en installert effekt på 317 MW og består av 88 stykk 3,6 MW vindturbiner fra Siemens. Sheringham Shoal ble satt i drift i 2012 og forventes å produsere ca. 1,1 TWh per år. Som fundamenteringsmetode er det benyttet monopæl.

Sheringham Shoal eies og driftes av Statkraft og Statoil gjennom selskapet Scira Offshore Energy.

 

Sheringham Shoal vindkraftverk. Foto: Statkraft/ www.chpv.co.uk.

 
Fundament til bunnfast offshore vindkraftverk

Aker Solutions og Owec Towers har hver levert seks fundamenter til det tyske offshore vindkraftverket Alpha Ventus lokalisert 45 kilometer fra kysten av Nord-Tyskland. Havdybden i området er 30 meter og prosjektet består av 12 stykk 5 MW vindturbiner. Seks av turbinene er av typen M5000 fra Areva Multibrid og de resterende seks av typen REpower 5M. Alpha Ventus var det første offshore vindkraftverket som ble installert på denne havdybden og med så stor avstand til fastlandet.

Aker Solutions leverte seks trefots stålfundamenter («tripods) til vindturbinene fra Multibrid og Owec Tower var ansvarlig for de seks «jackets» fundamentene til vindturbinene fra REpower.  

Teknologi: Bunnfaste vindturbiner offshore Status: Kommersielt vindkraftverk, åpnet 2009 Lokalisering: utenfor øya Borkum i Nordsjøen, Tyskland

 


Trefots stålunderstell produsert i Verdal. Foto: AlphaVentus


Understellene monteres. Foto: AlphaVentus


Installasjon av Areva Multibrid-turbiner. Foto: AlphaVentus


"Jackets" fra Owc Tower. Foto: AlphaVentus


Understellene monteres. Foto: AlphaVentus


REpower-turbinene er installert. Foto: AlphaVentus

  

Første fullskala flytende vindturbin, Hywind

Hywind er demonstrasjonsanlegg lokalisert 10 km fra Karmøy i Rogaland og er en 2,3 MW vindturbin montert på flytende struktur. Den flytende strukturen består av en stålsylinder fylt med en ballast av vann og stein. Denne stikker 100 meter under havoverflaten og er så forankret i sjøbunnen ved et trepunkts feste. Konseptet er laget slik at det skal benyttes på dybder mellom 120 og 700 meter.

Hensikten med Hywind er å teste ut hvordan vind- og bølgekreftene virker på strukturen. Denne kunnskapen vil være viktig i den videre kommersialiseringen av konseptet. Målet er å få ned kostnadene, slik at flytende vindkraft kan konkurrere i energimarkedet.

Hywind eies og driftes av Statoil.  


Hywinds konsept med turbin på 5MW og turbinblader på 130 metr. Illustrasjon: Norsk Hydro


Hywind taues på plass. Foto: Øyvind Hagen, Statoil