Om fornybar.no

Fornybar.no er en informasjonsressurs for fornybar energi som støttes av NVE, Enova, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Formålet med siden er å spre kunnskap om ressursgrunnlaget for ulike fornybare energikilder i Norge og i verden, samt beskrive de teknologiene som per i dag finnes for å utnytte disse på en best mulig måte. I tillegg gir siden en innføring i mer overordnede temaer, som for eksempel energipolitikk.

Målgruppen for fornybar.no omfatter alle som er interesserte i fornybar energi, og spesielt elever og studenter i grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet. Nivået på fagstoffet er kanskje ekstra godt egnet for elever i videregående skole.

Det finnes nå en stor mengde fagstoff på fornybar.no. Et viktig mål for oss som står bak siden, er at informasjonen man finner her skal være mest mulig oppdatert og kvalitetssikret. Likevel skjer teknologi-utvikling raskt, og det vil være slik at all informasjon ikke kan være 100 % oppdatert til enhver tid. Stoffet oppdateres så ofte som mulig, med de ressursene som er tilgjengelig.  

Siden vil ikke bli oppdatert etter 1. august 2016.

 

Vi håper at du finner mye spennende og nyttig informasjon på fornybar.no!

 

Med vennlig hilsen

Fornybar.no