Nye Teknologier

> Geotermisk Energi

> Havet som energikilde

> Bølgekraft

> Tidevannskraft

> Saltkraft

> Kraft fra havvarme og havstrømmer

> Nanokraftverk


 

Havenergiprosjekter på verdensbasis

Innen havenergi utvikles det stadig nye tekniske løsninger og prototyper. En oversikt over ulike teknologier og status på verdensbasis finnes her.