Samfyring med kull (co-firing)

Kullkraft er den vanligste formen for elektrisitetsproduksjon i verden, med en andel på ca 40 %, og samlet kullkraftproduksjon ligger i dag på ca. 7000 TWh. IEA anslår at andelen av kull i kraftproduksjonsmiksen vil øke på grunn av lett tilgjengelighet og store reserver. Biomasse kan brennes sammen med kull i konvensjonelle kullkraftverk, såkalt co-firing.

Samfyring i moderne kullkraftverk med virkningsgrader opp mot 45 % er den mest effektive måten å produsere kraft fra biomasse per i dag.

Brenning av biomasse direkte sammen med kull kan medføre problemer med driften. Dette kan unngås ved å forgasse biomassen først. Det er også mulig å utvinne pyrolyseoljer og sambrenne disse, men denne teknologien er ennå bare på demonstrasjonsstadiet.