Kraftmarkedet

Det er lett å ta strømmen som kommer ut av stikkontakten som en selvfølge. Men å levere den akkurat i det du trenger strømmen må planlegges nøye. Elektrisitet må produseres i samme øyeblikk som vi bruker den, og bruken varierer fra minutt til minutt ettersom du setter på vannkokeren og skrur av og på varmeovner. Generelt er bruken særlig høy på morgenen og ettermiddag, og lavere på natten. Bruken er også betydelig høyere på vinteren enn om sommeren, fordi vi bruker mye strøm til oppvarming i Norge. Strømprisene varierer med etterspørsel og tilbud av strøm, og skal sikre at kraftmarkedet fungerer på en måte som er gunstig både for forbrukerne og produsentene. Kraftprodusentene, kraftbørsen og systemoperatøren av strømnettet må planlegge og samarbeide for at vi skal få strømmen akkurat i det vi setter noe i stikkontakten. Her kan du lese mer om hvordan kraftmarkedet fungerer, om Nordpool som er den nordiske kraftbørsen og om hvordan Statnett drifter strømnettet.

Mer om kraftmarkedet

Norges største solcelleanlegg på Vestby

Som et konkret tiltak for å redusere klimagass-utslipp i egen virksomhet har Asko installert solceller på taket til av et av sine bygg i Vestby. Anlegget ble satt i drift høsten 2014 og er Norges største med en maks effekt på 370 kWp.

Solceller på lagerbygg

Det norske kraftnettet

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler.

Kraftoverføring

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Anlegget benytter ulike energikilder, alt fra spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi og gass til oppvarming av vann.

Lær mer om fjernvarme!
 

Hvorfor fornybar energi?

Reduksjon av klimagassutslipp har blitt et hovedmål i de fleste lands energi- og miljøpolitikk. Dette målet er bakgrunnen for en rekke statsstøttede tiltak innen energieffektivisering og fornybar energiproduksjon. Mer om "Hvorfor fornybar energi?"